Форма шуму/ Noise form (2017)
“Форма шуму”
Аудіовізуальна інсталяція
2017
Остап Мануляк (звук) 

Наш простір наповнений різноманітними пульсаціями. Починаючи від надвисоких пульсацій, світлових хвиль, завдяки яким ми бачимо кольори, закінчуючи важкими повільними вібраціями ґрунту від транспорту. Однак, якщо, закривши очі, ми можемо абстрагуватись від світла, то втекти від інтенсивних пульсацій радіо та звукових частот ми не спроможні. Наш простір насичений такими нагромадженнями пульсацій різноманітних частот, що вони перетворюються на шум, чи то своєрідну музику. Густа мережа радіосигналів та інтенсивний акустичний фон постійно бурлять на межі між сигналом і перешкодами, між звуком та галасом, між інформацією та шумом.

“Noise form”
Audiovisual installation
2017
Ostap Manulyak (sound)

Our world is full of different pulsations. Starting from the highest pulsations of light waves, thanks to which we can see colors, and ending with hard slow vibrations of the land from transport. Though, by closing eyes we could save from light, we could not escape from intensive radio and sound frequencies pulsations. The space around us is full of such agglomerations of pulsations of different frequencies so that they turn into noise or a kind of music. Thick net of radio signals and intensive acoustic background always boil on the verge of signal and brakes, of sound and affray, information and noise.


Фестиваль аудіовізуального мистецтва ТЕТРАМАТИКА, Галерея ЛНАМ, м. Львів, 2017
Festival of audiovisual art TETRAMATYKA, LNAM Gallery, Lviv, Ukraine, 2017