Автопортрет потрійний / Triples Self-Portrait (2015)
Міжнародний пленер та виставка “Лемківський Єрузалем”, м. Горлиця, Польща, 2015

The International plener of "Lemkivskiy Eruzalem",  Gorlitsa, Poland, 2015