Ретрансляція / Retransmission (2016)Ретрансляція ІІ
аудіовізуальний об’єкт
2016

Ретрансляція – це об’єкт про здатність особи приймати й передавати інформацію, яка, в свою чергу, трансформується в залежності від того хто передає й хто приймає. Результатом такого обміну інформації може стати будь-що, в даному випадку – ледь помітна вібрація нитки, металеві фрагменти, вузлики… тощо


Retransmission ІІ
audiovisual object
2016

Retransmission – is an object on the person’s ability to accept and transmit information, that, in turn, is being transformed dependant on those transmitting and those receiving. This exchange of information could result in anything – in this case it is barely noticeable thread vibration, metal fragments, knots … etc  

Мистецький проект "Маска. LEM", в рамах проекту "LEMinarium", в рамках Тижня актуального мистецтва, Палац мистецтв, м. Львів
Art Project "The Mask. LEM", within the framework of the project" LEMinarium", As part of the Week of Contemporary Art, the Palace of Arts, Lviv, Ukraine

Мистецький проект "Teraz w Polsce", Галерея "Labirynt", м. Люблін, Польща, 2016
Art Project "Teraz w Polsce", Gallery "Labirynt", Lublin, Poland, 2016

Серія виставок Introductio”, 3. Міждисциплінарної студії Факультету Живопису Академії мистецтв в Кракові, Галерея Kotłownia” Краківської Політехніки, Галерея Факультет живопису Академії мистецтв в Кракові, Польща, 2016
A series of exhibitions "Introductio", 3. Interdisciplinary Studies Faculty of Academy of Fine Arts in Krakow, gallery "Kotłownia" Krakow Polytechnic, Gallery of Faculty of Academy of Fine Arts in Krakow, Poland, 2016