Стіна / The Wall (2016)Аудіовізуальна інсталяція "Стіна"
звук: Остап Мануляк
2016

Ідея Стіни фокусує нас на ілюзорності певних перешкод. Все залежить від нашого вибору. Стіна запобігає руху ... навіть якщо вона мобільний й делікатна, ціла в русі, як ніби живий організм. Незважаючи на прозорість, на межі видимості,блиск різкості спалахів світла і звуку, грає зі змістами. Штучно створена людиною "стіна", розширює кордони традиційних звичок, порушує комфортність простору, загрожує.
Текст Ewa Pasternak-Kapera (© 2016 by Messier42 current art.space)
________________________________________________________
Audiovisual installation "The Wall"
Sound: Ostap Manulyak
2016 
The idea of The Wall focuses us on the illusory of certain obstacles. All depends on our choice. A wall prevents movement... even if a mobile and a fragile one, flowing as if it is alive. Though transparent, almost imperceptible, flares with the sharpness of light and sound, plays with the senses. Artificially made by human, pushes the limits of conventional habits, disturbs the space, threatens.
Text by Ewa Pasternak-Kapera (© 2016 by Messier42 current art.space)

Персональна виставка "Стіна""Czarna przestrzeń ThetaC" в художній галереї "Messier42", м. Краків, Польща, 2016
Personal exhibition "The Wall", "Czarna przestrzeń ThetaC" art gallery "Messier42", Krakow, Poland, 2016Мистецький проект "Ментальна гра", в рамках 5 Mediations Biennale Poznań – FUNDAMENTAL 2016, Галерея MONA inner spaces, м. Познань, Польща

Art Project "The Mental Game", A partnership project of the 5 Mediations Biennale Poznań – FUNDAMENTAL 2016, Gallery MONA inner spaces, Poznan, Poland