Перетворення / Transformation (2014)"Перетворення"
Об’єкт в довкіллі
2014
Процес трансформації об'єкта з живої структури в штучну, а потім з штучної знову в живу.

"Transformation" 
environment
2014 
It’s a process of transformation of an object from a living structure into an artificial, and from an artificial into a living.