Тлінність / Frailty (2014)
«Тлінність» 
Відео інсталяція 
2014
«І вернеться порох у землю,
     як був,
а дух вернеться знову до Бога,
    що дав був його!»
                                   (Екл. 12:7) 
“Frailty” 
Video installation 
2014
"Then shall the dust return to the earth
      as it was
and the spirit shall return unto God
     who gave it !"
                                    (Eccl. 12: 7)
 Експонована в рамках «Мистецького проекту «Сакральний простір ІII»,  Галерея Дзиґа, м. Львів, 201
4Exhibited in the "Art project "Sacred space III”, Dzyga Gallery, Lviv, 2014