Закон Ньютона (закон дії та протидії) / Newton's law (the law of action and reaction) (2014)

 


Мистецький проект
“Закон Ньютона (закон дії та протидії)”

«Сили, що виникають при взаємодії двох тіл, є рівними за модулем і протилежними за напрямом…»
«Механіка Ньютона ґрунтується на таких принципах: взаємодія між тілами передається миттєво (теорія далеко дії)…»
Вікіпедія 

Присвячується подіям в Україні 2013-2014


Art project 
"Newton's law (the law of action and reaction)"

"All forces between two objects exist in equal magnitude and opposite direction…"

"Newtonian mechanics is based on the following principles: interaction between the bodies is transmitted instantaneously (theory steps away)..."
Wikipedia

Dedicated events in Ukraine 2013-2014