Куби / Cubes (2012) "КУБИ"
Об’єкти
папір
2012

Це своєрідний експеримент з мистецьким осмисленням простору, де у різних зображальних структурах створюється ефект просторовості та глибинності.
Делікатні структури зіткані (збудовані) з контрастів гострих і плавних елементів творять  (приховані) перспективи форм, значень і змістів. 
Проект складається з 7 об’ємно-просторових об’єктів які підвішені в просторі. Кожний розміром 50х50х50 см.

"CUBES"
Objects
paper
2012

A kind of experiment with artistic comprehension of the space where the various structures create effect of space and deepness. Delicate structures built by contrasts of sharp and smooth shapes. They create (hidden) perspectives of forms, meanings and ideas.
The project consists of 7 space-spatial objects that are suspended in space. Each size 50х50х50 cm.2012 – Проект "КУБИ", всеукраїнська виставка-конкурс «МУХі», Інститут Проблем Сучасного Мистецтва, м. Київ
2012 – Project "CUBES", the Ukrainian exhibition “MUHi”, Kyiv, Modern Art Research Institute, Ukraine