Горизонт / Horіzont (2011) "Горизонт"
Інсталяція
жилка, нитка
2011
Об'єкт являє собою своєрідну межу, між дійсним та потойбічним, реальним та метафізичним. Асоціативно, сходячи в одну точку, він ніби творить певний людський шлях, шлях до мети… Та разом з тим його легкість, по-вітряність, на-пів прозорість, створює ілюзію його відсутності.
Я апелюю до людських почуттів, намагаючись максимально затерти чітку межу між видимим і невидимим, реальним й віртуальним, так само і горизонт, як природне явище, створює відчуття невизначеності, незавершеності а то й не знання того що там буде чи є.

"Horizont"
Instalation
vein, thread
2011
The object is a specific range between reality and fantasy. Ending into one point it forms certain human life way. At the same time its airy and semi transparence make an illusion of its absence.

The author appeals to human feelings trying to sweep human range between real and unreal, known and unknown. Like a horizon a natural phenomenon, that makes a sense of uncertainness, incompetence.


2011 – Всеукраїнська виставка текстилю "Текстилізм", Палац Мистецтв, м. Львів
2011 – The Ukrainian exhibition of textile "Tekstilizm", Lviv, Palace of Arts, Ukraine