Без води / Without water (2011)


"Без Води"
Ленд-арт
2011
Спільно з Михалом Барабашем.


Творчість! Творення прекрасного. Творення речей, що житимуть! Творення речей що розвиваються! Творення речей, що знищуються! Творення речей, що руйнують! Творення знищення! Смерть .

Репродукція абсурду.


Without water 
Land-art
2011
In cooperation with Mykhyalo Barabash.


A Creation! A beauty creation! The Creation of things that will be alive! The Creation of things that develop! The Creation of things that destroy themselves! The Creation of things that destroy! The Creation of destruction! Death!

An Absurdity Reproduction.

2011 – Міжнародний енвайронмент проект, в рамках фестивалю Fort.Missia, Львівська обл.
2011 – The International environment project within the bounds of the art festival "Fort.Missia", Ukrainian-Polish border