Untitled (2010)


Series "Untitled" 
author's technique, 100x100 cm, 2010
Untitled: the project is creativity. Using several layers of geometrical rhythms, transparency, perfection and details provides polysemy effect to multilevel compositions. This is question of seen and unseen, real and not real.
 
Серія "Без Назви"
авторська техніка, 100х100 см., 2010 р. 
Без назви: проект є творчим пошуком. Використання багатошаровості геометричних ритмів, прозорості, ажурності та нюансності, надає багаторівневим композиціям ефекту багатозначності. Це питання видимого і невидимого, реального і не реального.
Це своєрідний експеримент з мистецьким осмисленням простору. Проект є творчим пошуком, де за допомогою використання  багатошаровості, прозорості, створюється ефект просторовості та глибинності.

2010 – Personal exhibition-project of “Untitled”, Lodz, “Gallery 87”, Poland
2011 – Personal exhibition-project ”Space”, Lviv, gallery "Dzyga", Ukraine
2012 – Lviv-ARTekstilе, Kyiv, Museum of Contemporary Fine Arts of Ukraine, Ukraine

2010 – Персональна виставка-проект Untitled”, м. Лодзь, Польща, Galerii 87” 
2011- Персональна виставка-проектПростір м. Львів, галерея Дзига


2012 – “Львів-АРТекстиль”, м. Київ, Музей сучасного образотворчого мистецтва