Мої / Mine (2010)
author's technique, 100x100 cm, 2010
техніка авторська, 100х100 см., 2010 р.
  
2010 – Personal exhibition-project of “Untitled”, Lodz, “Gallery 87”, Poland
2011 – Personal exhibition-project ”Space”, Lviv, gallery "Dzyga", Ukraine

2010 – Персональна виставка-проект Untitled”, м. Лодзь, Польща, Galerii 87” 
2011- Персональна виставка-проектПростір м. Львів, галерея Дзига