Килим / Carpet (2009)


 "Carpet"
Object
syntypon, 300x500x50 cm, 2009, 2010
Carpet: a reflection on the problem of ecology, natural disasters, destruction of land as such. Half closed pipes – are pores in the ground, clear black spots - ozone holes (a consequence of human life).
2009 – The Ukrainian exhibition of textile “Tekstilizm. Syntypon.", Lviv, Palace of Arts, Ukraine
2010 – The International festival “Otwarta Wystawa 9”, Lodz, Poland

"Килим"
Об'єкт 
синтипон, 300х500х50 см., 2009, 2010 рр.
Килим: рефлексія на проблему екології, природних катаклізмів, руйнації землі як такої. На пів закриті труби-це земні пори, чіткі чорні плями-озонові дірки(наслідок людської життєдіяльності).

2009 - Всеукраїнська виставка тикстиля “Тикстилізм.Синтепон”, Палац Мистецтв, м. Львів
2010 – Фестиваль «OTWartA WYSTAWA 9», м. Лодзь, Польща