Ліжко / Bad (2006)

wood, sackcloth, foil, 200х200х120 cm., 2006
дерево, мішковина, фольга, 200х200х120 см., 2006 р. 


2006 – The International symposium of textile “Arkhe-Nytka Novo,” Lviv, Gallery “Museum of Ideas”, Ukraine

2006 – Міжнародний симпозіум текстилю “Архе-Нитка Ново”, м. Львів, Галерея “Музей Ідей”.